Skip to content

Vores arbejde

Arbejdsområder

i. Opsøgende gadeplansarbejde
ii. Værested
iii. Mentor- og bisidder støtte
iv. Kaffe og mad (Fællesspisning)
v. Aktiviteter og ture
vi. Telefonrådgivning

i. Opsøgende gadeplansarbejde
Gadeplansarbejdet er vort primære arbejdsområde, da det giver os en berøringsflade med udsatte rundt i hele København. Formålet med og ideen bag gadeplansarbejdet er at mødes med og række ud til dem der måtte have brug for en samtale samt støtte og hjælp til livet. Vi ønsker at indgyde håb om et mere positivt og indholdsrigt liv – og er opsøgende på en omsorgsfuld, nærværende og respektfuld måde.

Vi laver opsøgende arbejde i store dele af København. For tiden er vi opsøgende tre dage om ugen (hvis budgettet tillader det udvider vi selvfølgelig). Vi kommer rundt med bil, men benytter os også af Metroen og vores flotte Christianiacykel. Vi medbringer varme drikke, mad og/eller kager og andet relevant. Vi uddeler varmt tøj samt visitkort og flyers om vort arbejde, deriblandt ift. vores fællesspisninger og aktiviteter.

Generelt set mener vi, at det er vigtigt at opsøge en bred kreds af udsatte, da alle fra tid til anden kan have brug for en samtale, en ven samt støtte og hjælp. Derfor er det vigtigt med et bredt arbejde. Vort fokus vil dog altid være på den enkelte, når vores støtte efterspørges. Hos Street Care kommer kvalitet således før kvantitet.

Faste dage på gaden:
Tirsdag, 13.30 – 19.00
Onsdag, 12.00 – 14.30
Torsdag, 13.00 – 19.30

Vi møder udsatte ved følgende kendte hænge-ud steder:
Enghave Plads – Den Grønne Plads og Københavns Hovedbanegård (Vesterbro/kgs. Enghave) – Hulgårds Plads (København NV.) – Christianshavns Torv – Nørreport st. og Sundholm (Indre by/Amager) samt Vanløse Torv (Vanløse).

Vi vil også løbende lave opsøgende gadeplansarbejde andre steder og på andre tidspunkter i løbet af ugen. Det kan f.eks. være på en eller flere af nedenstående pladser/områder.

Nørrebro st. – Lundtoftegade og Blågårds Plads (København N.) – Amagerbro Metro st. – Christiania området og evt. Rådhuspladsen (Indre by/Amager samt Brønshøj Torv og Valby området.

ii. Værested
Formålet med værestedet er at tilbyde hjemløse, socialt udsatte samt alle dem vi kender fra gaden et hyggeligt, sundt og varmt fællesskab i aftentimerne – I første omgang hver onsdag aften. Vi vil i løbet af aftenen tilbyde gratis mad samt varme og kolde drikke. Vi vil uddele sko, varmt tøj, huer, halstørklæder og soveposer, når det findes på lager. Derudover vil vi holde en lille andagt og invitere gæster til at komme og spille, synge eller holde foredrag for os. Vi vil af og til også spille banko og holde quiz aftener, mm.

Hvis vores gæster har brug for en samtale, mentor- og bisidder støtte eller andet, står vi selvfølgelig klar til at lytte og hvis muligt hjælpe.

Værestedet holder åbent alle onsdage fra kl. 18.00 – 21.00.

Adresse:
Evangeliekirken
Worsaaesvej 5
1972 Frederiksberg
– tæt på Forum Metro Station

iii. Mentor- og bisidder støtte
Vi tilbyder mentor- og bisidder støtte til udsatte Københavnere.
Vort første møde sker oftest på gaden. Derefter mødes vi til kaffe og for at tage en snak om fremtiden. Snakken giver os mulighed for at bygge en mere tillidsfuld relation. Hvis personen ønsker det, tilbydes han/hun et mentor- og bisidderforløb. Det kan være at følges med hele vejen gennem systemet, deltage til for-samtaler vedr. behandling eller kigge nærmere på økonomien (vi samarbejder med en dygtig socialrådgiver vedr. gældsrådgivning). Af og til kan det give mening, at starte et helt andet sted, ved at invitere med til fællesspisning eller kommende aktiviteter og ture.

Vi hjælper gerne med kørsel til for-samtaler, rusmiddelbehandlingen, Psykiatrisk akutmodtagelse, samtaler på kommunen og lign. Derudover besøger vi løbende udsatte privat, der af forskellige årsager ikke formår at komme ud af lejligheden samt andre der er indlagt på hospital eller er i gang med rehabilitering/genoptræning.
Hvis hjælpen omhandler noget vi ikke kan håndtere henviser vi til psykolog, psykiater eller lign.

Vi er fleksible i forhold til udfordringernes kompleksitet og tilpasser løbende støtten og vort tilbud alt efter den enkelte persons ønsker. Det vigtigste er, at vi står til rådighed, agerer som en ven og binder og binder indsatsen sammen. Dette for at mindske presset på den udsattes skuldre.

iv. Kaffe og mad (Fællesspisning)
Street Care inviterer løbende til fællesskab og fællesspisning med god mad og opbyggelige samtaler. Aftaler om fællesspisning sker oftest med mennesker vi kender og hvor gruppen oftest ligeledes kender hinanden og derfor har lettere ved at interagere og indgå i fællesskabet. Fællesspisninger kan foregå privat, i kirker eller når vi mødes til aktiviteter og lign.

v. Aktiviteter og ture
Vi inviterer løbende med til forskellige aktiviteter og ture. Formålet med dette er, at tilbyde sunde, sjove og mindeværdige oplevelser, hvor man finder ny glæde ved og for fremtiden.

Street Care har solide erfaringer med at arrangere ture og aktiviteter til mindre og større grupper. Erfaringerne dækker blandt andet ture til Dyrehavsbakken, Tivoli, bowling og gospel samt fisketure, sommerhusture, sommerferier, julekoncerter, mm..

Vi uddeler de fleste år julehjælp og varmt tøj til vores mange hjemløse/udsatte venner – specielt i de kolde vintermåneder.

vi. Telefonrådgivning
Telefonrådgivningen gør det muligt for os at rådgive og støtte udsatte når livet er svært. Det er muligt at ringe for at lave aftaler vedr. kørsel, støtte, kaffemøder og fællesspisning, mm. Det kan være ved akutte udfordringer.

Telefonrådgivningen er åben:
Alle hverdage fra kl. 11.00 – 16.00
Ved akutte behov er man altid velkommen til at ringe.

Telefon nr.: 3114 2100

Street Care

Fordi vores venner er noget ganske særligt

Drejervej 13-21 – 2400 København NV.
Tlf. 3114 2100 – af@streetcare.dk

CVR. 41 63 46 42 – Copyright © Street Care 2020
Betalingsbetingelser          Privatlivspolitik