Skip to content

Vores arbejde

Arbejdsområder

i. Opsøgende gadeplansarbejde
ii. Værested
iii. Mentor- og bisidder støtte
iv. Kaffe og mad (Fællesspisning)
v. Aktiviteter og ture
vi. Telefonrådgivning

i. Opsøgende gadeplansarbejde
Gadeplansarbejdet er vort primære arbejdsområde, da det giver os en berøringsflade med udsatte rundt i hele København. Formålet med og ideen bag gadeplansarbejdet er at mødes med og række ud til dem der måtte have brug for en samtale samt støtte og hjælp til livet. Vi ønsker at indgyde håb om et mere positivt og indholdsrigt liv – og er opsøgende på en omsorgsfuld, nærværende og respektfuld måde.

Vi laver opsøgende arbejde på Nørrebro, København NV., Christianshavn, Sydhavnen og på Vesterbro, m.fl. Det opsøgende arbejde foregår også andre steder i byen og vil primært finde sted i dagstimerne. For tiden er vi opsøgende tre dage om ugen (hvis budgettet tillader det udvider vi selvfølgelig). Vi kommer rundt med bil, men benytter os også løbende af vores Christianiacykel og offentlig transport. Vi medbringer varme drikke, mad og/eller kager og andet relevant. Vi uddeler varmt tøj samt visitkort og flyers om vort arbejde, deriblandt ift. vores fællesspisninger og kommende aktiviteter.

Generelt set mener vi, at det er vigtigt at opsøge en bred kreds af udsatte, da alle fra tid til anden kan have brug for en samtale, en ven, støtte og hjælp. Og derfor er det vigtigt med et bredt arbejde. Vort fokus vil dog altid være på den enkelte, når vores støtte efterspørges. Hos Street Care kommer kvalitet således før kvantitet, men omsorgen overfor alle andre er fortsat vigtig.

Faste dage på gaden:
Mandag, 14-16
Tirsdag, 12.30-14.30
Torsdag, 17-19

Vi er også på gaden på andre tidspunkter og i andre områder af byen.

ii. Værested
Formålet med værestedet er at tilbyde hjemløse, socialt udsatte samt alle dem vi kender fra gaden et hyggeligt, sundt og varmt fællesskab i aftentimerne – I første omgang hver onsdag aften. Vi vil i løbet af aftenen tilbyde gratis mad samt varme og kolde drikke. Vi vil uddele sko, varmt tøj, huer, halstørklæder og soveposer, når det findes på vort lager. Derudover vil vi holde en lille andagt og invitere gæster til at komme og spille, synge eller holde foredrag for os. Vi vil af og til også spille banko og holde quiz aftener, mm.

Hvis vores gæster derudover har brug for en samtale, mentor- og bisidder støtte eller andet, så står vi selvfølgelig klar til at lytte og hvis muligt hjælpe.

Værestedet holder åbent alle onsdage fra kl. 18.00 – 21.00

Adresse:
Evangeliekirken
Worsaaesvej 5
1972 Frederiksberg
– tæt på Forum Metro Station

iii. Mentor- og bisidder støtte
Vi tilbyder mentor- og bisidder støtte til udsatte Københavnere.
Vort første møde sker oftest på gaden. Derefter mødes vi på en café eller privat – oftest til kaffe og for at tage en snak om fremtiden. Snakken giver os mulighed for at bygge en mere tillidsfuld relation. Hvis personen ønsker det, tilbydes han/hun et mentor- og bisidderforløb. Det kan være at følges med hele vejen gennem systemet, deltage til for-samtaler vedr. behandling eller kigge nærmere på økonomien (vi samarbejder med en dygtig socialrådgiver vedr. gældsrådgivning). Af og til kan det give mening, at starte et helt andet sted, ved at invitere med til fællesspisning eller kommende aktiviteter og ture.

Vi hjælper gerne med kørsel til for-samtaler, rusmiddelbehandlingen, Psykiatrisk akutmodtagelse, samtaler på kommunen og lign. Derudover besøger vi løbende udsatte privat, der af forskellige årsager ikke formår at komme ud af lejligheden samt andre der er indlagt på hospital eller er i gang med rehabilitering/genoptræning.
Hvis hjælpen omhandler noget vi ikke kan håndtere henviser vi til psykolog, psykiater eller lign.

Vi er fleksible i forhold til udfordringernes kompleksitet og tilpasser løbende støtten og vort tilbud alt efter den enkelte persons ønsker. Det vigtigste er, at vi er til rådighed, agerer som en ven og binder indsatsen sammen. Dette for at mindske presset på den udsattes skuldre.

iv. Kaffe og mad (Fællesspisning)
Street Care inviterer løbende til fællesskab (kaffe og mad), deriblandt til fællesspisning med god mad og opbyggelige samtaler. Aftaler om fællesspisning sker oftest med mennesker vi kender og hvor gruppen oftest ligeledes kender hinanden og derfor har lettere ved at interagere og indgå i fællesskabet.

Aktiviteterne er opdelt på flg. måde:
a) Kaffemøder (café) – bruges til den første samtale og fungerer som bindeled til at bygge et bedre bekendtskab. Møderne er centreret om de udfordringer der måtte være og hvorledes vi bedst kommer videre derfra. 
b) Større fællesspisninger – sker løbende i samarbejde med kirker og andre samarbejdspartnere. Vi inviterer større grupper til fællesskab, fællesspisning og hygge. Det kan være ifm. Jul, Påske, sommerfester og lign., eller til kaffe og god mad om søndagen, f.eks. efter en Gudstjeneste.
c) Fællesspisninger i private hjem – hvor vi kan tilbyde et mere trygt og familiært miljø. Vi ønsker at skabe en atmosfære hvor gode og sunde relationer opbygges. Fokus vil være på at invitere personer vi har et særdeles godt kendskab til og hvor gruppen endvidere kender hinanden.

v. Aktiviteter og ture
Vi inviterer løbende med til forskellige aktiviteter og ture. Formålet med dette er, at tilbyde sunde, sjove og mindeværdige oplevelser, hvor man finder ny glæde ved og for fremtiden.

Street Care har solide erfaringer med at arrangere ture og aktiviteter til mindre og større grupper. Erfaringerne dækker blandt andet ture til Dyrehavsbakken, Tivoli, restaurantbesøg, bowling og gospel samt fisketure, sommerhusture, sommerferier, julekoncerter, mm..

Vi har også et “Walk & Talk” tilbud, hvor vi tager en gåtur (i byen eller naturen) med venner. Her får vi mulighed for at opbygge vores relation og ikke mindst luftet vores tanker og hørt hinanden om hvordan det går. Det er et vigtigt tiltag, da mange oplever sig ensomme og dermed har brug for andre at tale med om livets udfordringer.

Vi planlægger at uddele julehjælp og varmt tøj til vores mange hjemløse/udsatte venner – specielt i de kolde vintermåneder.

vi. Telefonrådgivning
Telefonrådgivningen gør det muligt for os at rådgive og støtte udsatte når livet er svært. Det er muligt at ringe for at lave aftaler vedr. kørsel, støtte, kaffemøder og fællesspisning, mm. Det kan være ved akutte udfordringer.

Telefonrådgivningen er åben:
Mandag, onsdag og torsdag fra kl. 13.00 – 16.00
Ved akutte behov er man altid velkommen til at ringe.

Telefon nr.: 3114 2100

Street Care

Fordi vores venner er noget ganske særligt

Drejervej 13-21 – 2400 København NV.
Tlf. 3114 2100 – af@streetcare.dk

CVR. 41 63 46 42 – Copyright © Street Care 2020

Street Care - Fordi vores venner er noget ganske særligt