Vores arbejde

Arbejdsområder

i. Opsøgende gadeplansarbejde
ii. Kaffe og mad (Fællesspisning)
iii. Mentor- og bisidder støtte
iv. Aktiviteter og ture
v. Telefonrådgivning


i. Opsøgende gadeplansarbejde
Gadeplansarbejdet er vort primære arbejdsområde, da det giver os en berøringsflade med udsatte rundt i hele København. Formålet med og ideen bag gadeplansarbejdet er at mødes med og række ud til dem der måtte have brug for en samtale samt støtte og hjælp til livet. Vi ønsker at indgyde håb om et mere positivt og indholdsrigt liv – og er opsøgende på en omsorgsfuld, nærværende og respektfuld måde.

Vi laver opsøgende arbejde på Nørrebro, København NV., Indre by, Christianshavn, Amagerbro, Sydhavnen, Vesterbro, m.fl. Det opsøgende arbejde foregår også andre steder i byen og vil primært finde sted i dagstimerne. Vort mål er at være opsøgende fire til fem dage om ugen. Vi kommer rundt med bil, men benytter os også løbende af Metroen (offentlig transport).
Vi medbringer varme drikke, mad og/eller kager og andet relevant. Vi uddeler visitkort og flyers om vort arbejde samt info vedr. fællesspisninger og kommende aktiviteter.

Generelt set mener vi, at det er vigtigt at opsøge en bred kreds af udsatte, da alle fra tid til anden kan have brug for en samtale, en ven, støtte og hjælp. Og derfor er det vigtigt med et bredt arbejde. Vort fokus vil dog altid være på den enkelte, når vores støtte efterspørges. Hos Street Care kommer kvalitet således før kvantitet, men omsorgen overfor alle andre er fortsat lige så vigtig.

ii. Kaffe og mad (Fællesspisning)
Street Care inviterer løbende til fællesskab (kaffe og mad), deriblandt til fællesspisning med god mad og opbyggelige samtaler. Aftaler om fællesspisning sker oftest med mennesker vi kender og hvor gruppen oftest ligeledes kender hinanden og derfor har lettere ved at interagere og indgå i fællesskabet.

Aktiviteterne er opdelt på flg. måde:
a) Kaffemøder (café) – bruges til den første samtale og fungerer som bindeled til at bygge et bedre bekendtskab. Møderne er centreret om de udfordringer der måtte være og hvorledes vi bedst kommer videre derfra. 
b) Større fællesspisninger – sker løbende i samarbejde med kirker og andre samarbejdspartnere. Vi inviterer større grupper til fællesskab, fællesspisning og hygge. Det kan også være ifm. Jul, Påske, sommerfester og lign. Derudover hygger vi af og til med kaffe og god mad om søndagen, f.eks. efter en Gudstjeneste.
c) Fællesspisninger i private hjem – hvor vi kan tilbyde et mere trygt og familiært miljø. Vi ønsker at skabe en atmosfære hvor gode og sunde relationer opbygges. Fokus vil være på at invitere personer vi har et særdeles godt kendskab til og hvor gruppen endvidere kender hinanden. Det er ret unikt at en organisation (vores forening og frivillige) ønsker at invitere udsatte og ensomme til hygge og fællesskab på denne måde.

iii. Mentor- og bisidder støtte
Vi tilbyder mentor- og bisidder støtte til udsatte Københavnere.
Vort første møde sker oftest på gaden. Derefter mødes vi på en café eller privat – oftest til kaffe og for at tage en snak om fremtiden. Snakken giver os mulighed for at bygge en mere tillidsfuld relation. Hvis personen ønsker det, tilbydes han/hun et mentor- og bisidderforløb. Det kan være at følges med hele vejen gennem systemet, deltage til for-samtaler vedr. behandling eller kigge nærmere på økonomien (vi samarbejder med en dygtig socialrådgiver vedr. gældsrådgivning). Af og til kan det give mening, at starte et helt andet sted, ved at invitere med til fællesspisning eller kommende aktiviteter og ture.

Vi hjælper gerne med kørsel til for-samtaler, rusmiddelbehandlingen, Psykiatrisk akutmodtagelse, samtaler på kommunen og lign. Derudover besøger vi løbende udsatte privat, der af forskellige årsager ikke formår at komme ud af lejligheden samt andre der er indlagt på hospital eller er i gang med rehabilitering/genoptræning.
Hvis hjælpen omhandler noget vi ikke kan håndtere henviser vi til psykolog, psykiater eller lign.

Vi er fleksible i forhold til udfordringernes kompleksitet og tilpasser løbende støtten og vort tilbud alt efter den enkelte persons ønsker. Det vigtigste er, at vi er til rådighed, agerer som en ven og binder indsatsen sammen. Dette for at mindske presset på den udsattes skuldre.

iv. Aktiviteter og ture
Vi inviterer løbende med til forskellige aktiviteter og ture. Formålet med dette er, at tilbyde sunde, sjove og mindeværdige oplevelser, hvor man finder ny glæde ved og for fremtiden.

Street Care har solide erfaringer med at arrangere ture og aktiviteter til mindre og større grupper. Erfaringerne dækker blandt andet ture til Dyrehavsbakken, Tivoli, restaurantbesøg, bowling og gospel samt fisketure, sommerhusture, sommerferier, julekoncerter, mm..

Vi har også et “Walk & Talk” tilbud, hvor vi tager en gåtur (i byen eller naturen) med venner. Her får vi mulighed for at opbygge vores relation og ikke mindst luftet vores tanker og hørt hinanden om hvordan det går. Det er et vigtigt tiltag, da mange oplever sig ensomme og dermed har brug for andre at tale med om livets udfordringer.

Vi planlægger at uddele julehjælp og varmt tøj til vores mange hjemløse/udsatte venner – specielt i de kolde vintermåneder.

v. Telefonrådgivning
Telefonrådgivningen gør det muligt for os at rådgive og støtte udsatte når livet er svært. Det er muligt at ringe for at lave aftaler vedr. kørsel, støtte, kaffemøder og fællesspisning, mm. Det kan være ved akutte udfordringer.

Telefonrådgivningen er åben alle hverdage fra kl. 10-00 – 16.00 samt mandag og torsdag aften fra kl. 19.00 – 22.00.

Telefon nr.: 3114 2100

Street Care

Fordi vores venner er noget ganske særligt

Drejervej 13-21 – 2400 København NV.
Tlf. 3114 2100 – af@streetcare.dk

CVR. 41 63 46 42 – Copyright © Street Care 2020

Street Care - Fordi vores venner er noget ganske særligt