Skip to content

Om Street Care

Formål, vision og værdier

CVR nr. 41 63 46 42

Street Care er en Selvejende Institution (Non-profit) med bestyrelse og vedtægter.
Foreningen blev oprettet torsdag den 3. september 2020.
Til at lede arbejdet har bestyrelsen ansat Allan Frederiksen som daglig leder.

Navn/motto: “Street Care – Fordi vores venner er noget ganske særligt”


Formål og vision
Formål:
At udsatte bliver set, mødt og hørt, og at de gennem vort arbejde får hjælp til at komme nogle af hverdagens udfordringer til livs. Vi støtter og følger den enkelte på vej, lige så længe det giver mening.

Vision:
At langt flere udsatte genfinder tro, styrke og håb for fremtiden og kommer ud på den anden side – forvandlede.

Livs- og menneskesyn
Vort arbejde hviler på det kristne livs- og menneskesyn og tager udgangspunkt i værdierne omsorg, nærvær og rummelighed. Ethvert menneske er unikt og værdifuldt og skal behandles som sådan.

Kirkelig social profil
Street Care arbejder tværkirkeligt og samarbejder således gerne både med fri- og folkekirker.
Vi vil sætte fokus på socialt arbejde i Danmark og håber at kunne bidrage til at flere (deriblandt kirkerne) ønsker at række længere ud.

Værdier
Omsorg
– Vi viser omsorg (forståelse for, hjælp og anerkendelse) og bygger ligeværdighed relationer, hvor vi kan regne med og har tillid til hinanden. Alle mennesker har brug for andre menneskers omsorg.

Nærvær
– Vi er tilgængelige og nærværende i vores relationer. Vi engagerer os i, at medvirke til opfyldelse af ønsker og drømme.

Rummelighed
– Vi vil bære hinanden – alt det svære og alt det skæve.
Vi giver plads til forskelligheder – tanker, meninger og holdninger.


Vi henter Inspiration fra
Citat af Mother Teresa: “Ikke alle af os kan gøre store ting. Men vi kan gøre små ting med stor kærlighed.”

Citat: “The happiest people I know are those who lose themselves in the service of others.”

“Det jeg ønsker, svarede Herren, det er, at I deler jeres mad med de sultne, at I giver husly til de hjemløse, at I sørger for tøj til dem, som intet har, og i det hele taget gør, hvad I kan for at afhjælpe de behov, der findes lige omkring jer.” (Esajas Bog, kapitel 58)

“Lad os derfor bruge enhver anledning til at gøre godt mod alle mennesker” (Bibel citat)

Den Barmhjertige Samaritaner: “Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til en mand der var blevet overfaldet af røvere, og som de havde ladet liggende halvdød, og han fik medynk med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Næste dag tog han to denarer frem, gav værten dem og sagde: Sørg for ham, og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage.” (Lukas Evangeliet, kapitel 10)

Rådet for Socialt Udsatte

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Anden info om foreningen


Årsberetninger, årsregnskab og nyhedsbreve
I starten af året udgiver Street Care en årsberetning, der beretter historier og fortæller om årets resultater. Vores årsregnskab deles endvidere her, så alle kan se tallene bag (og ved hvad vores indsamlinger går til). Derudover er planen at udgive nyhedsbreve, som vil blive sendt til venner og delt ud i kirker og på gaden i København.
Vi udarbejder også løbende flyers som fortæller om kommende tilbud, ture og aktiviteter. Disse deles primært ud til vennerne som vi møder på gaden rundt i København.

Ønsker du at læse vores årsberetninger eller se tallene bag – klik her

GDPR
I Street Care har vi en politik ift. databeskyttelsesforordningen (GDPR), der blandt andet fortæller medarbejdere, at man ikke umotiveret anvender navne eller tager billeder af genkendelige personer og anvender det på hjemmeside eller sociale medier. Det er først når vi har fået en godkendelse (en underskrift/mundtligt/på video), at vi kan handle og anvende materialer.

I forhold til GDPR og personfølsomme oplysninger såsom navn, adresse og CPR nr. vil vi modtage og gemme oplysningerne på en sikker måde. Sådanne oplysninger vil altid blive gemt bag koder og på separate utilgængelige medier.

Street Care

Fordi vores venner er noget ganske særligt

Drejervej 13-21 – 2400 København NV.
Tlf. 3114 2100 – af@streetcare.dk

CVR. 41 63 46 42 – Copyright © Street Care 2020
Betalingsbetingelser          Privatlivspolitik