Samarbejds
partnere

Dem samarbejder vi med

Street Care samarbejder med hjemløseenheden og gadeplansmedarbejdere i Københavns Kommune. Vort samarbejde med Københavns Kommune består i visitering til behandlingssteder, sociale ydelser eller boliger til hjemløse og misbrugere.
Vi samarbejder med jobkonsulent, psykolog og socialrådgivere, som vi henviser til efter behov og som vi løbende drøfter forskellige problematikker med.
Vi samarbejder med kirker, foreninger og virksomheder vedr. gaver og sponsorater til julehjælp samt varmt tøj og praktiske fornødenheder til hjemløse og andre socialt udsatte. Vi samarbejder også ift. lån af lokaler til værested, kontor og lagerplads samt ift. rekruttering af frivillige.

Virksomheder og foreninger:
Apostelkirken (Vesterbro)
Café OHA
Carlsens Arbejdstøj
Evangeliekirken (Frederiksberg)
Hue Forbi
Husum Vænge
Håbets By
Kirken i Kulturcenteret (København  NV.)
Københavns Kulturcenter
Lagkagehuset
McDonald’s Danmark
One Bowl
Rema 1000 (Valby)
Strikkekvinder – i det meste af landet

Street Care

Fordi vores venner er noget ganske særligt

Drejervej 13-21 – 2400 København NV.
Tlf. 3114 2100 – af@streetcare.dk

CVR. 41 63 46 42 – Copyright © Street Care 2020

Street Care - Fordi vores venner er noget ganske særligt